Tirgus organizatori

Valdes priekšsēdētājs:
Ilmārs Āboliņš +371 29431684

Valdes locekle:
Karmena Dīcmane +371 29631328

Mārketings un grāmatvedība:
Kristīne Rubika +371 29158704
tirdzinsplacis@gmail.com