pītie grozi

Tirgus datumi

Atbilstoši valdības norādījumiem tiek ievēroti visi drošības pasākumi!

2020. gadā:

novembra tirgus

8., 22. novembrī

decembra tirgus

13., 27. decembrī

janvāris

Janvārī Hanzas tirgus atpūšās – atvaļinājums

februāra tirgus

14., 28. februārī

Aizvadītie tirgi 2020:

oktobra tirgus

11., 25. oktobrī

13., 27. septembrī

9., 23. augustā

12., 26. jūlijā

14. un 28. jūnijā

Maija tirdziņš Straupē

24. maijā