pītie grozi

11. un 25. aprīlī 2021. notiks tirdziņš

Tirgus datumi 2021. gadā: 11. un  25. aprīlī

Atbilstoši valdības norādījumiem tiek ievēroti visi drošības pasākumi!

2020. gadā:

Mīļie PIRCĒJI un Pārdevēji ! Saistībā ar jauniem Valdības norādījumiem, tirdziņa darbība uz laiku ir pārtraukta. Līdz ko mainīsies esošā situācija, tā atsāksim darbību. Par to JUMS ziņosim šeit mūsu mājas lapā: www.tirdzinsplacis.lv, FB, Instagrammā un Gadatirgos. Mūsu vēlējums JUMS: Saglabāsim mīlestību sirdī ! PALDIES, ka esat ar mums. Gaišu un mierpilnu Jums šo laiku ! Uz tikšanos Jaunajā gadā !

 

janvāris

Janvārī Hanzas tirgus atpūšās – atvaļinājums

 

Aizvadītie tirgi 2020:
novembra tirgus
8., 22. novembrī
oktobra tirgus
11., 25. oktobrī

13., 27. septembrī

9., 23. augustā

12., 26. jūlijā

14. un 28. jūnijā

Maija tirdziņš Straupē

24. maijā