Hanzas tirgus Tirgus organizatori

Tirgus organizatori

Valdes locekle:
Karmena Dīcmane +371 29631328

Mārketings un grāmatvedība:
Kristīne Rubika +371 29158704
tirdzinsplacis@gmail.com