Hanzas tirgus Tirgotājiem

Tirgotājiem

Tirgotājiem pirms ierašānās obligāti jāpiesakās un jāiepazīstās ar Tirgus Noteikumiem. Lūdzam lasīt:

DARBA LAIKS:
Hanzas tirdziņš notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā no 10:00 – 15:00.

Dalībnieku ierašanās un vietu iekārtošana no 8:00- 9:30.

TIRDZIŅA NOTEIKUMI:

1.Tirdzniecība tirdziņā ir atļauta, ja dalībnieks ir pieteicis savu dalību un saņēmis tirgus organizatoru atļauju.

2. Kārtību, kādā tirgus dalībnieks ierodas un ieņem tirgošanas vietu, nosaka tirgus organizatori.

3.Nepieciešamības gadījumā, organizatori pēc saviem ieskatiem var mainīt tirgošanās vietu.

4.Tirdzniecības vietu tirgotājs iekārto par saviem līdzekļiem, pēc saviem ieskatiem uz attiecīgā tirdziņa norises laiku.

5.Tirdziņa dalībniekiem tirdziņā jābūt līdz darba laika beigām. Savu vietu agrāk drīkst pamest, saskaņojot tikai ar tirgus organizatoriem. Ja tirgus dalībnieks bez iemesla aizbrauc agrāk, tirgus rīkotāji var atteikt dalību nākamajos tirdziņos.

6.Ja kāds no tirgus dalībniekiem pieteicis dalību tirdziņā, tomēr uz tirdziņu neieradīsies, jāinformē tirdziņa organizatorus. Nesniedzot nekādu paskaidrojumu, tirgus organizatori patur tiesības viņam atteikt dalību nākamajos tirdziņos.

7.”Hanzas tirdziņā” atļauts tirgoties juridiskām personām un fiziskām personām, kuras realizē pašu audzētu un pārstrādātu lauksaimniecības produkciju un pašu gatavotus amatniecības izstrādājumus.

8.Amatnieku izstrādājumus tirgus organizatori atlasa pēc saviem subjektīviem kritērijiem.

9.Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām:
-juridiskā persona – nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
-fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, individuālā darba veicēja vai nodokļu maksātāja, vai individuālā komersanta reģistrācijas apliecība.

10.Tirdzniecības vietā katrs tirgotājs pats ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

11.Tirdzniecību beidzot, tirgotājs tirdzniecības vietu atstāj tīru.

12.Ar savu piedalīšanos tirgus dalībnieki apliecina, ka ar tirgus noteikumiem ir iepazinušies un tiem piekrīt.
Aicinājums tirgus dalībniekiem būt korektiem pret tirdziņa klientiem un citiem dalībniekiem, kā arī tirdziņa rīkotājiem.

Laipni gaidīti tirdziņā!

Noderīgas saites:

Valsts Ieņēmumu dienests
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:
Uzņēmuma reģistrācija
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:
Zemnieku un zvejnieku saimniecības reģistrācija.
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/zemnieku-un-zvejnieku-saimnieciba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/aizpildi-registracijas-veidlapu/

Pārtikas un veterinārais dienests:
Pārtikas uzņēmumu atzīšana un reģistrācija
https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Pārtikas un veterinārais dienests:
Mājražotāju jomu regulējošie normatīvie akti.
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-produktu-razosana-majas-apstaklos?id=7688#jump

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs:
Zemnieku un zvejnieku saimniecības reģistrācija.
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/zemnieku-un-zvejnieku-saimnieciba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/aizpildi-registracijas-veidlapu/